Usmerjamo
pozornost.

#11:

Vizualno podobo
imate urejeno.
Zelo dobro!

#11:

Reklamne materiale 
(spletno stran) imate.
OK. Naprej →

Ops, nazaj...
#3: promocija

To, kar prodajate
naj bo čimbolj znano
vaši ciljni publiki

Promocija
#3:

To, kar prodajate
naj bo čimbolj znano
vaši ciljni publiki

Izberite:
→ Video promocija.
A
→ Sejemski nastopi.
B
→ Point Of Sale (POS).
C
→ Drugo.
X

Koraki 1, 2 in 3 vodijo k rešitvi ali h koristni informaciji.