Usmerjamo
pozornost.

#3: promocija

To, kar prodajate
naj bo čimbolj znano
vaši ciljni publiki

#3: promocija

To, kar ponujate naj bo čimbolj znano
vaši ciljni publiki

Izberite:
→ Video promocija.
A
→ Sejemski nastopi.
B
→ Point Of Sale (POS).
C
→ Nekaj drugega.
X

Koraki 1, 2 in 3 vodijo k rešitvi ali h koristni informaciji.