#122:

Ali lahko celostno grafično podobo
samo izboljšamo (popravimo)?

Če se da - zakaj pa ne?

Mogoče jo lahko

Najprej pregledamo stanje in
prisluhnimo vašim željam...

Postopek:

1. Pregled osnovnih določil
   (seznam ↗ ali ↓).
2. Nato pregled aplikacij.
3. Poveste vaše želje, namen ...
→ Preglejte tudi:
"Kaj vse lahko vsebuje CGP"
4. In dobite ponudbo.
Osnovna določila (elementi):

Logotip

Skladnost logotipa z dejavnostjo, namenom podjetja, potrebami in nenazadnje, željami lastnika ...
Je berljiv, prepoznaven, 'čist', dovolj preprost? Kakšne so možnosti reprodukcije ... itn.

Tipska pisava

Skladnost v logotipom, podobo, dejavnostjo in namenom. Uporaba primarne (in sekundarne) tipografije na računalnikih, spletu, elektronski pošti, programih,...

Prepoznavne barve

Izbor in določitev barv glede na tehnike reprodukcije v RGB, CMYK, HEX #, nalepke ...

Razmerja in lokacije elementov

Zelo pomembno:  lokacije in razmerja logotipa, tekstov prazni prostor, ritem....

Minimalni prostor logotipa

Ali je določen in kako? 
Kako je določena uporaba na različnih podlagah. 

Obvezno. Logotip bo deloval lepše.

Minimalna velikost logotipa

Kako majhen je še lahko logotip, da bo ne samo berljiv, ampak tudi prepoznaven... 

Testiranje.

Dodatni grafični element

Če je določen. Ta je lahko del logotipa (simbol ali detajl), ki dopolnjuje vizualno podobo; kako je uporabljen in kje.

Študija barv in kombinacij

Kako je določena upodobitev logotipa na različnih barvnih podlagah in na lastni barvi.