#13373:

Primer 
iz celostne grafične podobe
za ZNAK

(... se najbolje vidi na večjih zaslonih.)
Cel priročnik o celostni grafični podobi je vseboval 80 strani. Tu so prikazane le nekatere aplikacije.
Preverite: "Kaj vse lahko vsebuje celostna grafična podoba?"
Primer je del mojih izkušenj (Roman).
Vsebine priročnika javno ne razkrivam.

Ta spletna stran je B2B

(Business to business)

Najbolje je vidna na osebnih računalnikih (izjemoma na nekaterih tablicah ali telefonih). Za telefone ipd. je prikaz nekaterih vsebin izklopljen. 

Človeški stik je zlata vreden:

041 68 48 48

cross