#1345:

Rok izdelave
celostne grafične podobe

Planirajte vnaprej.
Hvala. :-)
Mikro in mala podjetja, s.p., d.n.o., projekti ipd.: 
min: 1-2 meseca.
1.
mesec
2.
mesec
Manjša, srednja do povprečno velika ali 'utečena' podjetja: 
min: 2-4 mesece.
1.
mesec
2.
mesec
3.
mesec
4.
mesec
Srednja, utrjena in večja podjetja, d.d., ipd.: 
min: 4-6 mesecev in več.
1.
mesec
2.
mesec
3.
mesec
4.
mesec
5.
mesec
6.
mesec