#1345:

Rok izdelave
celostne grafične podobe

Planirajte vnaprej.
Za dejanski rok, pokličite: 041 68 48 48 (kliče)
Mikro in mala podjetja, s.p., d.n.o., projekti ipd.: 
minimalno: 1-2 meseca.
...
2
meseca
Manjša, srednja do povprečno velika ali 'utečena' podjetja: 
minimalni: 2-4 mesece in več.
...
2
meseca
...
4
meseci
...
...
Srednja, utrjena in večja podjetja, d.d., ipd.: 
minimalno: 6 mesecev in več.
...
...
...
4
meseci
...
6
mesecev
...
...