#1344:

Plačilni pogoji za izdelavo
celostne grafične podobe

Dobra vizualna podoba je lahko dostopna vsem (B).

A: Običajno plačilo

1. Razvoj logotipa, idejni predlogi ...
2. Ko je OK, avans (30%).
3. Izdelava (več mesecev).
4. Ko je gotovo, plačate ostalo (70%). 

→ Nudimo podporo pri uvajanju CGP!

B: Na obroke

1. Razvoj logotipa, idejni predlogi ...
2. Ko je OK, avans (30%).
3. Izdelava celostne grafične podobe (več mesecev).
4. Ko je gotovo, plačate ostalo v 10 obrokih (po ~7% — to je dostopno vsem).

→ Nudimo podporo pri uvajanju celostne grafične podobe!