Usmerjamo
pozornost.

#11:

Vizualno podobo
imate urejeno.
Zelo dobro!

#2: reklamni materiali

Spletna stran
spletni katalog
spletna trgovina ...

Reklamni materiali
Promocija
#3: promocija

To, kar prodajate
naj bo čimbolj znano
vaši ciljni publiki

#11:

Vizualno podobo
imate urejeno.
Zelo dobro!

Preverite:
→ Vaša spletna stran.
A
→ UI, UX, Funnels, SEO ...
B
→ Ostali promo materiali.
X
→ Video predstavitve.
A

Koraki 1, 2 in 3 vodijo k rešitvi ali h koristni informaciji.