Primer iz celostne grafične podobe

Klient: ZAKLADNICA DOBRIH IDEJ, Ljubljana

Podjetje: Zakladnica dobrih idej
Dejavnost: Darila, darilni program
Obseg: 48 strani (tu je predstavljen CGP iz 10 strani).
Vključuje:: - Uvodnik
- Sistem osnovnih razpoznavnih elementov (Nastanek in razvoj logotipa, Logotip - obrazložitev, Logotip, Logotip - jezikovne variante, Konstrukcija logotipa, Minimalni prostor logoipa, Minimalna velikost logotipa, Nepravilna uporaba logotipa, Barvna upodobitev, Logotip v črtni različici, Logotip v sivinah, Barvne študije barvnega in sivinskega logotipa, Primarna tipografija, Sekundarna tipografija)
- Uporaba grafične podobe na aplikacijah  (Vizitka varianta a, Vizitka varianta b, Dopisni list, Drugi dopisni list, Kataloški list A4, Kataloški list A5, Kataloški list 1/3 A4, Kuverta amerikanka, Označevalna tabla)

Ta primer je eden izmed mojih referenčnih projektov pod mojim vodstvom. Tu je prikazan zgolj informativno, brez razkrivanja podrobnosti. Zaradi varovanja zasebnosti so tako prikazani le nekateri deli, zgolj z namenom, prikazati, kaj celostna grafična podoba lahko vsebuje. Celostna grafična podoba, izdelana za vsakega klienta posebej zato se lahko povsem razlikuje – zaradi različnih dejavnosti, potreb in želja naročnikov. Vse avtorske pravice so last njihovih lastnikov – zato je kopiranje, uporaba ali posredovanje prikazaniega v nasprotju z zakonom. Hvala za razumevanje.

Close Menu