Primer iz celostne grafične podobe

Klient: VISIT, Ljubljana

Podjetje: VISIT
Dejavnost: Računalništvo - Electronic Data Interchange - EDI
Obseg: 40 strani  (tu je predstavljen CGP iz 6 strani).
Vsebuje: - Uvod (Uvodnik 1 in 2)
- Tehnični podatki (Konstrukcija logotipa, Kostrukcija znaka, Osn. logotip v pozitivu in negativu, Osnovni barvni logotip, Drugi razpoznavni logotip podjetja VISIT, Drugi logotip v pozitivu in negativu, Drugi barvni logotip, Tipografija naziva podjetja VISIT, Tipografija slogana "Združujemo nezdružljivo", Osnovna tipografija za uporabo na tiskovinah, Določitev barv in papirja)
- Tiskovine in žigi (Poslovna vizitka, Dopisni list, Drugi dopisni list, Pisemska ovojnica z okencem, Pisemska ovojnica brez okenca, Vložna mapa A4, Žig)
- Označevalni sistem (Tablice na vratih, Usmerjevalne table v poslopju, Informacijska tabla na poslopju, Usmerjevalne table na cestišču, Zastava)

Ta primer je eden izmed referenčnih projektov pod mojim vodstvom. Tu je prikazan zgolj informativno, brez razkrivanja podrobnosti. Zaradi varovanja zasebnosti so tako prikazani le nekateri deli, zgolj z namenom, prikazati, kaj celostna grafična podoba lahko vsebuje. Celostna grafična podoba je izdelana za vsakega klienta posebej zato se lahko povsem razlikuje – zaradi različnih dejavnosti, potreb in želja naročnikov. Vse avtorske pravice so last njihovih lastnikov – zato je kopiranje, uporaba ali posredovanje prikazaniega v nasprotju z zakonom. Hvala za razumevanje.

Close Menu