Primer iz celostne grafične podobe

Klient: Ljubljanski geodetski biro

Podjetje: Ljubljanski geodetski biro (LGB)
Dejavnost: Geodezija
Obseg: 57 strani  (tu je predstavljen CGP iz 9 strani).
Vsebuje: - Uvod (Uvodnik 1 in 2)
- Tehnični podatki (Razvoj logotipa, Konstrukcija logotipa, Kostrukcija znaka, Osn. logotip v pozitivu in negativu, Osn. logotip v pozitivu in negativu z rastri, Osnovni barvni logotip, Drugi razpoznavni logotip podjetja, Drugi logotip v pozitivu in negativu, Tretji razpoznavni logotip podjetja, Tretji logotip v pozitivu in negativu, Tipografija naziva podjetja LGB d.d., Osnovna tipografija za uporabo na tiskovinah, Določitev barv)
Tiskovine in žigi (Poslovna vizitka, Dopisni list, Drugi dopisni list, Telefax obrazec, Pisemska ovojnica, Pisemska ovojnica A4, Pisemska ovojnica 15,2 (6") x 22,6 cm, Poslovna mapa A4 z zavihki, Vložna mapa A4, Blok A4, Blok A5, Žig)
- Označevalčni sistem (Tablice na vratih, Usmerjevalne table v poslopju, Informacijska tabla na poslopju, Usmerjevalne tabla na cestišču, Zastava, Oglaševanje na avtu)

Ta primer je eden izmed mojih referenčnih projektov. Tu je prikazan zgolj informativno, brez razkrivanja podrobnosti. Zaradi varovanja zasebnosti so tako prikazani le nekateri deli, zgolj z namenom, prikazati, kaj celostna grafična podoba lahko vsebuje. Celostna grafična podoba je izdelana za vsakega klienta posebej zato se lahko povsem razlikuje – zaradi različnih dejavnosti, potreb in želja naročnikov. Vse avtorske pravice so last njihovih lastnikov – zato je kopiranje, uporaba ali posredovanje prikazaniega v nasprotju z zakonom. Hvala za razumevanje.

Close Menu