Primer iz celostne grafične podobe

Klient: KOLEKTOR GROUP, Idrija

Podjetje

KOLEKTOR GROUP

Dejavnost

Največji proizvajalec komutatorjev na svetu (ob izdelavi CGP ca. 26 hčerinskih podjetij – zdaj že 47  in več … )

Obseg

47 strani (tu je predstavljen CGP iz 9 strani)

Priročnik o celostni grafični podobi vsebuje

– Uvodnik (Uvod s cilji podjetja, O CGP-ju, CGP, Logotip, Barve, razmerja in tipografija)
– Osnovni razpoznavni elementi (Logotip, Minimalni prostor logotipa Kolektor, Barvne kombinacije logotipa Kolektor na srebrni podlagi,
Barvne kombinacije logotipa na modri podlagi, Barvne kombinacije logotipa Kolektor na črni podlagi, Barvne kombinacije logotipa Kolektor na fotografiji, Barvna študija logotipa na sivinski podlagi, Barvna študija logotipa na modri podlagi, Barvna študija – splošna, Minimalna velikost logotipa, Logotip Kolektor z imenom družbe, Minimalna in maksimalna velikost logotipa z imenom družbe, Minimalna velikost logotipa z imenom družbe, Nepravilna uporaba logotipa, Primarna tipografija, Sekundarna tipografija, Barvni sistem)
– Osnovne aplikacije (Dopisni list, Vizitka, Žig, Ovojnica, Ovonica A5, Ovojnica A4)
– Obrazci (Obrazec A4, Obrazec A4 – ležeč, Obrazec A5, Obrazec A5 – ležeč)
– Označevanje (Deklaracijska tabla, Zastave)

Vse to za 26 hčerinskih podjetij!

Ta primer je eden izmed referenčnih projektov, izdelan pod mojim vodstvom. Tu je prikazan zgolj informativno, brez razkrivanja podrobnosti. Zaradi varovanja zasebnosti so tako prikazani le nekateri deli, zgolj z namenom, prikazati, kaj celostna grafična podoba lahko vsebuje. Celostna grafična podoba je izdelana za vsakega klienta posebej zato se lahko povsem razlikuje – zaradi različnih dejavnosti, potreb in želja naročnikov. Vse avtorske pravice so last njihovih lastnikov – zato je kopiranje, uporaba ali posredovanje prikazaniega v nasprotju z zakonom. Hvala za razumevanje.

Close Menu