Primer iz celostne grafične podobe

Klient: ERIGO, Slovenska Bistrica

Podjetje: ERIGO
Dejavnost: Arhitektura
Obseg: 46 strani  (tu je predstavljen CGP iz 8 strani)
Vsebuje: - Uvodnik (O priročniku, opis)
- Osnovni razpoznavni elementi (Osnovni razpoznavni znak, Konstrukcija osnovnega razpoznavnega znaka, Minimalni prostor, Barvna upodobitev, Osnovni razpoznavni znak - logotip v negativu, Osnovni razpoznavni znak - logotip v pozitivu črno-bela varianta, Osnovni razpoznavni znak - logotip v negativu in pozitivu - enobarvna varianta z rastri, primarna tipografija, Sekundarna tipografija, Dodatni grafični elementi)
- Osnovni dopisni set  (Vizitka - črna, Vizitka - bela, Dopisni list, Dopisni list za telefaks, Drugi opisni list za telefaks, Ovojnica - 230 x 110 mm,
Ovojnica - 230 x 160 mm, Ovojnica - 320 x 230 mm, Žig, Vložna mapa, Vložna mapa z ločenimi straicami)
- Označevalni sistemi  (Notranje usmerjevalne table, Notranje table, Zunanje označevalne table, Zastava)
- Promocijski material (Blok A4, Blok kocka - 110 x 110 mm, Voščilnica, Pisala, Majica, Spominska tabla)
- Vozni park (FIAT Punto grande)

Ta primer je eden izmed referenčnih projektov pod mojim vodstvom. Tu je prikazan zgolj informativno, brez razkrivanja podrobnosti. Zaradi varovanja zasebnosti so tako prikazani le nekateri deli, zgolj z namenom, prikazati, kaj celostna grafična podoba lahko vsebuje. Celostna grafična podoba je izdelana za vsakega klienta posebej zato se lahko povsem razlikuje – zaradi različnih dejavnosti, potreb in želja naročnikov. Vse avtorske pravice so last njihovih lastnikov – zato je kopiranje, uporaba ali posredovanje prikazaniega v nasprotju z zakonom. Hvala za razumevanje.

Close Menu