Primer iz celostne grafične podobe

Klient: ELITE, Ljubljana

Podjetje: ELITE SLOVENIJA
Dejavnost: Modni izdelki
Obseg: 59 strani  (tu je predstavljen CGP iz 13 strani).
Vsebuje: - Uvodnik (Cilj, Vizija, O CGP, Uporaba)
- Sistem osnovni razpoznavnih znakov (Osnovni razpoznavni znak podjetja, Konstrukcija logotipa, Minimalni prostor logotipa, Minimalna velikost logotipa, Druge izvedbe logotipa Elite, Krajša različica logotipa, Določitev barv po barvnih lestvicah, Barvne kombinacije logotipa Elite, Blagovna znameka Elite, Osnovna oblika, Druge izvedbe logotipa Elite)
- Tipografija (Primarna tipografija, Sekundarna tipografija).
- Aplikacije (Dopisni list, Drugi dopisni list, Telefaks sporočilo, Drugi list telefaks sporočila, Vizitka, Ovojnica z okenjcem, Vložna mapa A4, Žig, Elektronski podpis, Oglasi, Korporativni oglas, Oglas - predstavitev artikla, Deklaracijske nalepke, Deklaracijska nalepka – okrogla, Deklaracijska nalepka – kvadratna)
- Označevanje (Deklaracijska tabla, Zunanje označevanje, Zastava)
- E-point

Ta primer je eden izmed referenčnih projektov pod mojim vodstvom. Tu je prikazan zgolj informativno, brez razkrivanja podrobnosti. Zaradi varovanja zasebnosti so tako prikazani le nekateri deli, zgolj z namenom, prikazati, kaj celostna grafična podoba lahko vsebuje. Celostna grafična podoba je izdelana za vsakega klienta posebej zato se lahko povsem razlikuje – zaradi različnih dejavnosti, potreb in želja naročnikov. Vse avtorske pravice so last njihovih lastnikov – zato je kopiranje, uporaba ali posredovanje prikazaniega v nasprotju z zakonom. Hvala za razumevanje.

Close Menu