Primer iz celostne grafične podobe

Klient: ELEKTRA DROLE, Ljubljana

Podjetje: ELDRO  (Elektra Drole)
Dejavnost: Servis elektromotorjev in previjanje
Obseg:  35 strani  (tu je predstavljen CGP z 11 strani)
Vsebuje: - Uvodnik
- Tehnični podatki (Konstrukcija logotipa, Osnovni logotip v pozitivu in negativu, Barvni logotip na sivi podlagi, Osnovni barvni logotip, Tipografija naziva podjetja Elektra Drole, Osnovna tipografija za uporabo na tiskovinah, Določitev barv in papirja)
- Tiskovine, žig in nalepka (poslovna vizitka, Dopisni list, Drugi dopisni list, Pisemska ovojnica z okencem, Pisemska ovojnica brez okenca, Poslovni žig, Nalepka)
- Označevalni sistem (Tablice na vratih, Usmerjevalne table v poslopju, Informacijska tabla na poslopju, Usmerjevalne table na cestišču, Avto, Delovna obleka)
- Predloge za reprodukcijo
- Navodila
- Elektronka različica celostne grafične podobe

Ta primer je eden izmed mojih referenčnih projektov. Tu je prikazan zgolj informativno, brez razkrivanja podrobnosti. Zaradi varovanja zasebnosti so tako prikazani le nekateri deli, zgolj z namenom, prikazati, kaj celostna grafična podoba lahko vsebuje. Celostna grafična podoba je izdelana za vsakega klienta posebej zato se lahko povsem razlikuje – zaradi različnih dejavnosti, potreb in želja naročnikov. Vse avtorske pravice so last njihovih lastnikov – zato je kopiranje, uporaba ali posredovanje prikazaniega v nasprotju z zakonom. Hvala za razumevanje.

Close Menu