Primer iz celostne grafične podobe

Klient: AT TEAM, Ljubljana

Podjetje: AT TEAM
Dejavnost: Dobavitelj opreme za avto servise
Obseg: 35 strani (tu je predstavljen CGP iz 6 strani)
Vsebuje: - Uvodnik
- Tehnični podatki (Konstrukcija logotipa, Detajl v črki 'a', Osnovni logotip, Osnovni logotip v barvah, Logotip v sivi barvi, Tipografija podjetja AT TEAM,
Osnovna tipografija, Določitev barv in papirja)
- Tiskovine in žigi (Poslovna vizitka, Dopisni list, Drugi dopisni list, Pisemska ovojnica, Poslovna mapa, Žig)
- Označevalni sistem (Tablice na vratih, Usmerjevalne table v poslopju, Informacijska tabla v poslopju, Usmerjevalne table na cestišču, Zastava, Avto)
- Predloge za reprodukcijo
- Navodila
- Elektronska različica celostne podobe

Ta primer je eden izmed referenčnih projektov, izdelan pod mojim vodstvom. Tu je prikazan zgolj informativno, brez razkrivanja podrobnosti. Zaradi varovanja zasebnosti so tako prikazani le nekateri deli, zgolj z namenom, prikazati, kaj celostna grafična podoba lahko vsebuje. Celostna grafična podoba je izdelana za vsakega klienta posebej zato se lahko povsem razlikuje – zaradi različnih dejavnosti, potreb in želja naročnikov. Vse avtorske pravice so last njihovih lastnikov – zato je kopiranje, uporaba ali posredovanje prikazaniega v nasprotju z zakonom. Hvala za razumevanje.

Close Menu