Usmerjamo
pozornost.

Vizualna podoba
#1: vizualna podoba

Vsaka dejavnost
mora imeti
celostno grafično podobo

Reklamni materiali
#2: reklamni materiali

Spletna stran
spletni katalog
spletna trgovina ...

Promocija
#3: promocija

To, kar prodajate
naj bo čimbolj znano
vaši ciljni publiki